Polityka prywatności określa w jaki sposób są przetwarzane i wykorzystywane  dane osobowe Klientów/Użytkowników sklepu www.lamiamoda.sklep.pl prowadzonego przez Creativa Rafał Putkowski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Wiejska 68A lok. 4, 15-352 Białystok, NIP: 5423261905, REGON: 365658024.

 

Administratorem Danych Osobowych jest Creativa Rafał Putkowski. Gromadzenie oraz wykorzystanie przez Creativa Rafał Putkowski  danych osobowych jest sprowadzone do niezbędnego minimum jakie wymagane jest do wysyłkowej sprzedaży towarów. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby trzecie, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Klient/Użytkownik sklepu www.lamiamoda.sklep.pl zgadza się na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z firmą Creativa Rafał Putkowski wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Dane osobowe podawane są dobrowolnie przez klientów/użytkowników sklepu.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe nie są i nigdy nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

 

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Creativa

Rafał Putkowski:

-         imię i nazwisko/nazwa firmy

-         adres zamieszkania/dostawy

-         e-mail

-         nr telefonu

 

Firma Creativa Rafał Putkowski zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych osobowych w celach marketingowych. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

Użytkownik może także w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej logując się na swoim koncie, na stronie www.lamiamoda.sklep.pl  lub poprzez wysłanie na nasz adres e-mail kontakt@lamiamoda.sklep.pl  odpowiedniego maila.

 

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie.

 

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy pisać na nasz adres mailowy kontakt@lamiamoda.sklep.pl