Regulamin sklepu internetowego La Mia Moda

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

Regulamin określa zasady składania zamówień, sprzedaży oraz dostarczania towarów sklepu internetowego lamiamoda.sklep.pl , znajdującego się pod adresem internetowym www.lamiamoda.sklep.pl . Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte.

 

DEFINICJE

1.Sprzedający – Creativa Rafał Putkowski, ul. Wiejska 68A lok. 4, 15-352 Białystok, NIP: 5423261905, REGON: 365658024.

2.Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia.

3.Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.lamiamoda.sklep.pl , za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

4.Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

5.Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym www.lamiamoda.sklep.pl , zwaną dalej Klientem, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

2.Zamówienia składane w sklepie internetowym www.lamiamoda.sklep.pl  realizuje Creativa Rafał Putkowski, ul. Wiejska 68A lok. 4, 15-352 Białystok, NIP: 5423261905, REGON: 365658024.

3.Sprzedaż w sklepie internetowym La Mia Moda odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy kupującym – zwanym dalej Klientem, a Creativa Rafał Putkowski, ul. Wiejska 68A lok. 4, 15-352 Białystok, NIP: 5423261905, REGON: 365658024 zwanym dalej Sprzedającym lub La Mia Moda. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

 

PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1.Przedmiotem transakcji jest sprzedaż towarów znajdujących się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.lamiamoda.sklep.pl .

2.Wszystkie oferowane towary są fabrycznie nowe.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAW

1.Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2.Za zakupiony towar klient płaci dokonując przelewu w wysokości wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego:

Creativa Rafał Putkowski, ul. Wiejska 68A lok. 4, 15-352 Białystok

Bank Zachodni WBK nr konta bankowego: 32 1090 2590 0000 0001 3419 4944

kurierowi za pobraniem lub w paczkomacie za pobraniem

 

ZAMÓWIENIA

1.Zamówienia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zamówienia umieszczonego na stronie internetowej www.lamiamoda.sklep.pl .

2.Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Termin realizacji zamówienia złożonego w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy rozpoczyna bieg w pierwszym najbliższym dniu roboczym.

3.Warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.

4.Złożenie zamówienia przez Klienta jest potwierdzane drogą elektroniczną przez Sprzedającego za pośrednictwem e-maila, w którym zawarte będą szczegóły złożonego zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania zapłaty.

5.Termin płatności wynosi 5 dni. Jeśli w tym terminie płatność nie nastąpi, zamówienie jest anulowane, a Klient otrzyma wiadomość e-mail o przyczynie anulowania zamówienia. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu.

6.Realizacja zamówienia przez Sprzedającego następuje po otrzymaniu zapłaty od Klienta.

7.Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu otrzymania zapłaty, chyba, że indywidualne ustalenia stanowią inaczej. O wysłaniu paczki Sprzedający informuje Klienta oddzielnym mailem, zawierającym numer nadania przesyłki.

8.Jeżeli w chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie będą dostępne, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – w takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia. W przypadku rezygnacji przez Klienta z części lub całości opłaconego zamówienia, kwota zapłacona przez Klienta za niezakupione towary zostanie zwrócona na rachunek bankowy Klienta.

9.Wraz z zakupionym towarem Klient otrzymuje paragon, stanowiący dowód zakupu.

 

CENNIK DOSTAW:

Dostawa realizowana przez Pocztę Polską:

- paczka pocztowa priorytetowa: 15,00 zł

- paczka pocztowa za pobraniem 18,00 zł

Dostawa realizowana przez Kuriera:

- przesyłka kurierska 15 zł

- przesyłka kurierska za pobraniem 20 zł

Dostawa realizowana przez Paczkomaty InPost

-przesyłka Paczkomat InPost - 12,99 zł 

-przesyłka Paczkomat InPost za pobraniem- 19 zł

Przy zakupach powyżej 300 zł przy przedpłacie na konto lub przez PayU, przesyłka realizowana jest na koszt La Mia Moda.

 

ZWROTY

1.Zgodnie ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny, poprzez złożenie Sprzedającemu oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2.Zwracany produkt należy odesłać listem poleconym na adres: Creativa Rafał Putkowski, ul. Wiejska 68A lok. 4, 15-352 Białystok.

3.Zwracany produkt musi posiadać komplet metek oraz nie może być używany ani zabrudzony.

4.Cena sprzedaży zapłacona przez Klienta, zostanie zwrócona przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto maksymalnie 14 dni po otrzymaniu zwróconego towaru. 

 

REKLAMACJE

1.Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi, że nie jest on zgodny z zamówieniem, w szczególności jeżeli nie zgadza się rodzaj towaru, rozmiar, lub towar zawiera wady techniczne, powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich otrzymania.

2.Reklamowany produkt musi posiadać komplet metek oraz nie może być używany.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych klientów jest Creativa Rafał Putkowski, ul. Wiejska 68A lok. 4, 15-352 Białystok, NIP: 5423261905, REGON: 365658024. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ).

2.Dane osobowe nie są udostępniane osobom niezwiązanym z działalnością sklepu La Mia Moda i służą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień Klientów. Informacje o adresie dostawy udostępniane są podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Składając zamówienie, Klient świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

2.Sprzedający nie udostępnia danych osobowych Klienta osobom trzecim.

3.Opisy i zdjęcia prezentowane na stronie są własnością właściciela Sklepu. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody właściciela Sklepu pod odpowiedzialnością karną.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

6.W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

kontakt@lamiamoda.sklep.pl lub pod numerem telefonu: 535 328 200